Restaurant-Mango-logo

Svim korisnicima smještaja navedenog ispod ovog teksta

odobravamo 10% popusta na konzumaciju u restoranu.

Dobar tek.

Apartments MANGO – Baška